Mad Designer at work in the dark

Náš web je aktuálně v truhlárně.

Jakmile na něm skončí svou práci pila a hoblík, zase bude pouze váš.